100 let izobraževanja medicinskih sester v Sloveniji

Datum izdaje: 26.01.2024
Oblikovanje: Zadruga.traparij
Motiv: 100 let izobraževanja medicinskih sester v Sloveniji - blok
Tisk: Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Izvedba: Štiribarvni ofset v bloku z 1 znamko
Papir: Tullis Russell Chancellor Litho PVA RMS GUM, 102 g/m2
Velikost: Znamka 42,60 x 29,82 mm; blok 70,00 x 60,00 mm
Zobčanje: Okvirno 14 : 14
Ilustracija:
Fotografija:
Šifra: 908788
€2,69

Obletnice

 

100 let izobraževanja medicinskih sester v Sloveniji

 

V letu 2024 slovenska zdravstvena nega in z njo poklic medicinske sestre – različnih izobrazbenih nivojev in obeh spolov – obeležuje častitljivo obletnico svojega razvoja in delovanja. V profesionalni skrbi za ljudi, bolne in zdrave so se na Slovenskem v tem stoletju dogajali veliki premiki in zavidanja vreden razvoj stroke. Stoletje je prineslo enormen razvoj posameznih dejavnosti, izobraževanja, raziskovanja, publiciranja, pa tudi moralno-etične (samo)refleksije, brez katere poklici, kjer ljudje skrbijo za soljudi, ne morejo obstajati.

 

Leta 1923 je bila ustanovljena Šola za sestre v okviru Zavoda za socialno-higiensko zaščito dece v Ljubljani. Pouk se je začel 4. januarja 1924, zato datum predstavlja enega izmed prvih mejnikov v razvoju strokovnega zdravstvenega šolstva za današnji poklic medicinske sestre in stroko zdravstvene nege na Slovenskem. V izobraževalni proces so vstopale ženske, ki so zaznamovale vzpon in razvoj poklica s svetlomodro in belo barvo delovne obleke. Imenovale so se zaščitne sestre. Najbolj prepoznavna zaščitna sestra predvojnega obdobja je Angela Boškin, ki je v času poklicnega dela močno prispevala k profesionalizaciji zdravstvene nege.

 

V šolskem letu 1946/47 se je šola preimenovala v Šolo za medicinske sestre, od takrat naziv medicinska sestra. Po letu 1951 se je začelo izobraževanje na višji stopnji in mnogo kasneje se je začelo izobraževanje na univerzitetni ravni, ki danes poteka v več slovenskih središčih. Danes zapuščino predhodnic nadaljujejo tako ženski kot moški obrazi.

 

Irena Keršič, dipl. m. s.

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –

Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

 

 

 

 

Kupci tega artikla so kupili še

Čopasti ponirek

Datum izdaje: 29.05.2015
Oblikovanje: Silvija Černe
Motiv: Čopasti ponirek
Tisk: Oriental Security Printing Solutions, Bahrajn
Izvedba: Štiribarvni ofset v poli po 50 znamk
Papir: Samolepilni papir, 100 g/m2
Velikost: 30,50 x 23,50 mm
Zobčanje: Valoviti izsek
Ilustracija: Silvija Černe
€0,01

Črna štorklja

Datum izdaje: 29.05.2015
Oblikovanje: Silvija Černe
Motiv: Črna štorklja
Tisk: Oriental Security Printing Solutions, Bahrajn
Izvedba: Štiribarvni ofset v poli po 50 znamk
Papir: Samolepilni papir, 100 g/m2
Velikost: 30,50 x 23,50 mm
Zobčanje: Valoviti izsek
Ilustracija: Silvija Černe
€0,05

Beločeli deževnik

Datum izdaje: 29.05.2015
Oblikovanje: Silvija Černe
Motiv: Beločeli deževnik
Tisk: Oriental Security Printing Solutions, Bahrajn
Izvedba: Štiribarvni ofset v poli po 50 znamk
Papir: Samolepilni papir, 100 g/m2
Velikost: 30,50 x 23,50 mm
Zobčanje: Valoviti izsek
Ilustracija: Silvija Černe
€0,10