O nas

S spletno trgovino MojPaket Pošta Slovenije, d.o.o. uresničuje svojo razvojno naravnanost pri uvajanju novih in tehnološko inovativnih storitev na področju elektronskega poslovanja. Z namenom zagotavljanja najkakovostnejših storitev na področju spletnega nakupovanja končnim uporabnikom je ustanovila podjetje PS Moj paket, d.o.o.

S spletno trgovino MojPaket upravlja podjetje PS Moj paket, d.o.o., hčerinska družba Pošte Slovenije, d.o.o.

Informacije o ponudniku:
Ponudnik: PS Moj paket, d.o.o., Tržaška cesta 43A, 2000 Maribor, Slovenija
Elektronski naslov: info@mojpaket.si (obiskovalci in uporabniki lahko pošljejo e-sporočilo za kakršnekoli ugovore, pripombe, vprašanja ali izjave)
Podpora strankam: 02 450 21 89
Matična številka: 631 898 30000
Identifikacijska številka za DDV: SI23059419
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Mariboru, Srg. 2013/4705 z dne 18. 2. 2013
Osnovni kapital: 221.979,00 EUR
Direktor: Sabina Podkrižnik