2017

Poglej kot Mreža Seznam
Vrstni red
Prikaži na stran

Božič B - sveta družina

Datum izdaje: 10.11.2017
Oblikovanje: Maja Tomažič
Motiv: Božič B - sveta družina
Tisk: Pola: Zrinski d.d., Čakovec, Hrvaška; zvežček: Oriental Security Printing Sollutions, Bahrajn
Izvedba: Štiribarvni ofset v poli po 50 znamk in v zvežčku z 12 samolepilnimi znamkami
Papir: Pola: 100 g/m2 samolepilni papir; zvežček: 100 g/m2 samolepilni papir
Velikost: Vsaka znamka v poli: 23,76 x 30,80 mm; vsaka znamka v zvežčku: 26,00 x 35,00
Zobčanje: Valoviti izsek
€1,12

Božič C - jasli

Datum izdaje: 10.11.2017
Oblikovanje: Edi Berk
Motiv: Božič C - jasli
Tisk: Pola: Zrinski d.d., Čakovec, Hrvaška; zvežček: Oriental Security Printing Sollutions, Bahrajn
Izvedba: Štiribarvni ofset v poli po 50 znamk in v zvežčku z 12 samolepilnimi znamkami
Papir: Pola: 100 g/m2 samolepilni papir; zvežček: 100 g/m2 samolepilni papir
Velikost: Vsaka znamka v poli: 23,76 x 30,80 mm; vsaka znamka v zvežčku: 26,00 x 35,00
Zobčanje: Valoviti izsek
€1,69

Novo leto C - snežak

Date of issue: 10.11.2017
Author: villa creativa
Motive: New Year C - Snowman
Printed by: Sheet: Zrinski d.d., Čakovec, Croatia; Booklet: Oriental Security Printing Sollutions, Bahrain
Printing Process and Layout: 4-colour offset in self-adhesive sheets of 50 stamps and self-adhesive booklets of 12 stamps
Paper: Sheet: 100 g/m2 self-adhesive; booklet: 100 g/m2 self-adhesive
Size: Each stamp in sheet: 30.80 x 26.00 mm; each stamp in booklet: 35.00 x 26.00 mm
Perforation: Serpentine die cut
€1,69

Zvežček Božič B – sveta družina

Datum izdaje: 10.11.2017
Oblikovanje: Maja Tomažič
Motiv: Sveta družina
Tisk: Oriental Security Printing Solutions, Bahrajn
Izvedba: Štiribarvni ofset v poli po 50 znamk in v zvežčku z 12 samolepilnimi znamkami
Papir: 100 g/m2 samolepilni papir
Velikost: 26,00 x 35,00 mm
Zobčanje: Valoviti izsek
€13,44

Zvežček Božič C – jasli

Datum izdaje: 10.11.2017
Oblikovanje: Edi Berk
Motiv: Jasli
Tisk: Oriental Security Printing Solutions, Bahrajn
Izvedba: Štiribarvni ofset v poli po 50 znamk in v zvežčku z 12 samolepilnimi znamkami
Papir: 100 g/m2 samolepilni papir
Velikost: 26,00 x 35,00 mm
Zobčanje: Valoviti izsek
€20,28

Zvežček Novo leto C – snežak

Datum izdaje: 10.11.2017
Oblikovanje: villa creativa
Motiv: Snežak
Tisk: Oriental Security Printing Solutions, Bahrajn
Izvedba: Štiribarvni ofset v poli po 50 znamk in v zvežčku z 12 samolepilnimi znamkami
Papir: 100 g/m2 samolepilni papir
Velikost: 35,00 x 26,00 mm
Zobčanje: Valoviti izsek
€20,28