100. obletnica združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom

Datum izdaje: 31.05.2019
Oblikovanje: Gorazd Učakar
Motiv: 100. obletnica združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom
Tisk: Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Izvedba: Štiribarvni ofset v poli po 25 znamk
Papir: Tullis Russell Chancellor Litho PVA RMS GUM, 102 g/m2
Velikost: 29,82 x 42,60mm
Zobèanje: Grebenasto 14 : 14
Šifra: 905685
€2,01

100. OBLETNICA ZDRUŽITVE PREKMURSKIH SLOVENCEV Z MATIČNIM NARODOM

 

Združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom

 

Slovenski prebivalci Prekmurja, pokrajine na levem bregu potoka Kučnica in reke Mure do današnje meje z Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško, so od konca 11. stoletja živeli v državnemokviru Kraljevine Madžarske (Ogrske). Vse do konca prve svetovne vojne so bili politično, gospodarsko in kulturno ločeni od ostalih Slovencev.

 

Prav zavoljo njihove močne in kompaktne poselitve prostora od reke Rabe do vasi nad Lendavo/Lendva se je za gornji del tega prostora že konec srednjega veka uveljavil upravni nazivSlovenska krajina (madž. Tótság). Pokrajinsko ime »Prekmurje« in oznaka »prekmurski Slovenci« sta se na Slovenskem uveljavila po letu 1919, saj se je osrednjeslovenski prostor šele takrat docela zavedel dejstva, da so tudi »prek Mure«, dotedanje državne meje, živeli Slovenci. Sami so se sicer kot Slovenci opredeljevali že v zgodnjem 19. stoletju.

 

Od uvedbe dvojne državnosti Avstro-Ogrske (1867) so bili pod vse močnejšimi pritiski ter vplivi madžarizacije zavoljo želje oblasti, da bi iz večnarodne ustvarila enonarodno Madžarsko. Najhuje se je to kazalo v šolah in javnoupravnih ustanovah. A do konca prve svetovne vojne se je slovenska zavest med ljudmi, spodbujena z delovanjem predvsem domače katoliške duhovščine, postopno krepila, kar so jasno izrazili v naslednjih mesecih. Po koncu vojne so na mirovni konferenci v Parizu sklepali tudi o nadaljnji pripadnosti prostora: tako Madžarska kot tudi nova Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev (poznejša Kraljevina Jugoslavija) sta ga v celoti zahtevali zase. Negotovost o tem se je končala z dokončnim sklepom 9. Julija 1919. 12. avgusta 1919 je vojska SHS zasedla celotno Prekmurje, teden dni pozneje pa je na velikem ljudskem zborovanju v Beltincih že predala oblast nad njim civilni upravi. V spomin na to odločitev in še posebej na zborovanje praznuje Republika Slovenija 17. avgust kot državni praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.

 

 

 

Doc. dr. Andrej Hozjan

Kupci tega artikla so kupili še

EUROPA - ptice - Brkata sinica

Datum izdaje: 31.05.2019
Oblikovanje: Zlatko Drčar
Motiv: Brkata sinica
Tisk: Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Izvedba: Štiribarvni ofset v mali poli po 8 znamk in vinjeto
Papir: Tullis Russell Chancellor Litho PVA RMS GUM, 102 g/m2
Velikost: 29,82 x 42,60mm
Zobèanje: Grebenasto 14 : 14
€1,31

EUROPA - ptice - Rjava čaplja

Datum izdaje: 31.05.2019
Oblikovanje: Zlatko Drčar
Motiv: Rjava čaplja
Tisk: Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Izvedba: Štiribarvni ofset v mali poli po 8 znamk in vinjeto
Papir: Tullis Russell Chancellor Litho PVA RMS GUM, 102 g/m2
Velikost: 29,82 x 42,60mm
Zobèanje: Grebenasto 14 : 14
€1,45

Slovenski kozolci - Poljanska dolina

Datum izdaje: 31.05.2019
Oblikovanje: Marko Prah
Motiv: Poljanska dolina
Tisk: Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Izvedba: Štiribarvni ofset v mali poli po 10 znamk
Papir: Tullis Russell Chancellor Litho PVA RMS GUM, 102 g/m2
Velikost: 48,28 x 25,56 mm
Zobèanje: Grebenasto 14 : 14
€0,48