Slovenske znanstvenice - dr. Melita Pivec - Stele

Datum izdaje: 12.11.2021
Oblikovanje: Edi Berk
Motiv: dr. Melita Pivec - Stele
Tisk: Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Izvedba: Štiribarvni ofset v mali poli po 10 znamk
Papir: Tullis Russell Chancellor Litho PVA RMS GUM, 102 g/m2
Velikost: 42,60 x 29,82 mm
Zobčanje: Grebenasto 14 : 14
Ilustracija:
Fotografija:
Šifra: 907337
€0,62

SLOVENSKE ZNANSTVENICE 

 

Dr. Melita Pivec (por. Stele)

 

Melita Pivec je bila rojena 1894. leta na Dunaju, v času Avstro-Ogrske, kamor je bil premeščen njen oče, ki je bil mornariški oficir. Bila je ena izmed prvih Slovenk, ki so vpisale na filozofsko fakulteto na Dunaju. Tam je študirala zgodovino in leta 1919 doktorirala, kakor so takrat imenovali pridobitev univerzitetne diplome.  Po razpadu monarhije se je vrnila v Ljubljano, kjer je opravila profesorski izpit iz zgodovine, vendar tega poklica nikoli ni opravljala.  Zaposlila se je kot bibliotekarka, hkrati pa je nadaljevala z raziskovalnim delom na področju zgodovinopisja. Zanimala jo je zlasti doba Ilirskih provinc, iskala je zgodovinske vire in objavljala znanstvene članke. Njeni članki so sicer pokrivali zelo različne teme, gospodarsko zgodovino, politično zgodovino, vprašanje pokristjanjevanja in tudi zgodovino ženskih samostanov. Zaradi znanstvenega uspeha je pridobila mednarodno štipendijo, ki ji je omogočila študij v Parizu, kjer se je specializirala prav za gospodarsko zgodovino. Leta 1931 je na Sorboni uspešno obranila obsežen doktorat, ki velja za temeljno delo o gospodarskem življenju v Ilirskih provincah.

 

Med letoma 1920 in 1950 je službovala v Narodni in univerzitetni knjižnici. Tam se je lotila prilagajanja stare knjižnice potrebam novoustanovljene univerze in razmahu znanstvenega dela v novi državi. Poleg tega je objavljala obsežne članke s področja bibliografije. Kot bibliografka je spremljala in analizirala slovensko tiskarsko in založniško produkcijo. Sodelovala je tudi pri pridobivanju in strokovni obdelavi časnikov in časopisov kot vodja katalogizacije knjižnega gradiva pri načrtovanju nove zgradbe za univerzitetno knjižnico in obnovi med vojno poškodovane čitalnice. V času med obema vojnama je bila prototip katoliške intelektualke, dejavna v številnih katoliških ženskih društev, kjer je predavala o mnogih temah, o volilni pravici žensk pa tudi o zgodovini ženskega gibanja.  Umrla je 1973 v Ljubljani.

 

Doc. dr. Irena Selišnik

 

 

 

Kupci tega artikla so kupili še

Slovenci po svetu - Slovenci v Kanadi

Datum izdaje: 12.11.2021
Oblikovanje: Zadruga.traparij
Motiv: Slovenci v Kanadi
Tisk: Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Izvedba: Štiribarvni ofset v poli po 25 znamk
Papir: Tullis Russell Chancellor Litho PVA RMS GUM, 102 g/m2
Velikost: 42,60 x 29,82 mm
Zobčanje: Grebenasto 14 : 14
Ilustracija:
Fotografija:
€0,79

Novo leto A – novoletna voščilnica

Datum izdaje: 12.11.2021
Oblikovanje: Pavla Bonča
Motiv: Novo leto A – novoletna voščilnica
Tisk: Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Izvedba: Štiribarvni ofset v samolepilni poli po 50 znamk in v zvežčku z 12 samolepilnimi znamkami
Papir: Pola: 100 g/m2 samolepilni papir; zvežček: 100 g/m2 samolepilni papir
Velikost: 23,76 x 30,80 mm
Zobčanje: valoviti izsek
Ilustracija:
Fotografija:
€0,62

Božič B – Kristusovo rojstvo

Datum izdaje: 12.11.2021
Oblikovanje: Zadruga.traparij
Motiv: Božič B – Kristusovo rojstvo
Tisk: Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Izvedba: Štiribarvni ofset v samolepilni poli po 50 znamk in v zvežčku z 12 samolepilnimi znamkami
Papir: Pola: 100 g/m2 samolepilni papir; zvežček: 100 g/m2 samolepilni papir
Velikost: 23,76 x 30,80 mm
Zobčanje: valoviti izsek
Ilustracija:
Fotografija:
€0,79